Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy niezbędnego do jej zakończenia.

W sprawach dotyczących zastępstwa przed sądem, adwokaci preferują uzgodnienie z góry kwoty wynagrodzenia za całość postępowania (obie instancje), która pozostaje niezmienna niezależnie od ilości rozpraw sądowych.